Annulering: hyfenformulier


Annuleringsformulier

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.) Aan: Löwe S p i t z e n t e ch n o l o g i e GmbH, W a l d s t r a ß e 80 - 82, 32052 Herford of per e-mail: info@loewe-europe.de , +49 (0) 5221 / 1028820 Annulering Ik/wij (*) herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*): ________________________________________ Besteld op ( *)/ontvangen op (*): _________________ Naam consument(en): ________________________________ Adres consument(en): ________________ Handtekening consument(en) (alleen bij papieren kennisgeving) Datum: __________________________________ (*) ​​Doorhalen wat niet toepasbaar.